tirsdag den 12. juni 2012

Thomas med Havørred fra Klintholm.Kun enkelte Hornfisk ved Fyret ellers meget stille idag...
Havørreden blev eneste fisk med hjem idag... Fangett ved middagstid med mange Tobis i vandet.