onsdag den 26. december 2012

Sæler på Nordkysten af Møn.Ikke mange fisk idag. Vandet var ellers roligt og rimeligt klart med mange tanglopper på bunden, men det var sikkert de tre sæler der hyggede sig langs kysten der havde jaget Havørreden væk..Enkelte fluefiskere på jagt efter vinter Ørreden ellers meget stille og dejligt på kysten idag.


Havet havde trukket sig meget tilbage idag, vandstanden var noget der ligner 60-70 cm under normal hvis det er muligt!   Flere af de store sten på kysten som normalt er dækket af havet lå helt blottede og smukke af
grønne alger.