fredag den 10. juni 2011

Den Blåbåd

Båden er solgt og malerarbejdet på 1 sal skal begynde (-: